Стипендия “Хюбърт Х. Хъмфри”

Програмата в чест на покойния сенатор и вицепрезидент на САЩ Хюбърт Х. Хъмфри е учредена през 1978 г. Тя дава възможност на изявени специалисти да повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ. Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика; комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално управление; икономическо развитие, финанси и банково дело.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс. С допуснатите до втори кръг кандидати се провеждат интервюта, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

за повече информация относно процеса на кандидатстване, моля:

Изисквания за участие в конкурса

Изисквания за участие в конкурса

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват;
 • отлично владеене на английски език (изисква се валиден резултат от тест TOEFL)
 • защитена бакалавърска степен;
 • минимум 5 години стаж по специалността;
 • добро здравословно състояние.
Критерии за подбор

Критерии за подбор

 • проява на ярки лидерски качества и подчертан интерес към обществената сфера;
 • адаптивност и личностна съвместимост;
 • представителност и отговорност, изграждащи вярна картина за културата и традициите на България;
 • с предимство се ползват кандидати, които не са участвали в специализации в САЩ.
Необходими документи

Необходими документи

 1. Попълнена апликационна форма: на https://apply.iie.org/huberthhumphrey
  След регистрацията информацията в профила на кандидата може да бъде допълвана и преглеждана многократно преди окончателното изпращане на всички материали чрез бутона “Submit Application”.
 2. Две препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
 3. Копия от преведени и легализирани университетска диплома и други дипломи и сертификати за допълнително обучение/квалификация (сканирани и приложени към електронния формуляр);
 4. Валиден резултат от американския стандартизиран тест TOEFL.
  Краен срок за представяне на официални резултати от теста: 1 октомври, 2022 г.

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език.

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2023-24 г.:

12 септември, 2022 г.


Допълнителна информация

Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България


Приемно време:
14 – 16 ч., всеки работен ден