Изпитен център

Американски стандартизирани тестове

N

Повечето американски колежи и университети изискват един или повече стандартизирани теста.

N

Всички кандидати за бакалавърски, магистърски и докторски програми в САЩ трябва да представят резултат от TOEFL.

N

Кандидатите за Фулбрайтови стипендии за магистърски и докторски програми и за програмата “Хюбърт Хъмфри” трябва да представят валиден резултат от TOEFL.

N

Кандидатите за специалността икономика и всички останали специалности /без право/ трябва да представят резултат от теста GRE.

N

От кандидатите за специалността бизнес администрация се изисква GMAT.

Компютърни тестове

Компютърните тестове iBT TOEFL, GRE, CFA, ERB, SOA, EPSO, API, IRS, CISI  и още десетки други се администрират от Комисия “Фулбрайт” и се провеждат в Компютърния тест център № 8007

Справки и информация за тестовете TOEFL iBT и GRE

Изпитни сесии

Вторник, сряда и петък: 09:30 до 14:00 ч.

Информация по телефона

Понеделник и четвъртък: 10:00 до 12:00 ч. и 14:00 до 17:00 ч.

Залата

Тест центърът разполага с 11 места за работа в залата за изпити. Регистрации за различните тестове се осъществяват през сайта www.prometric.com.