Дориана Басамакова

Административен директор, Тръст за социална алтернатива

Дориана притежава над 20-годишен опит в областта на стратегията, мониторинга, оценката, изследванията и управлението на програми в частния и нестопанския сектор. В момента тя заема позицията на административен директор в Тръста за социална алтернатива, където е отговорна за стратегическото развитие и административното управление на организацията. Преди да поеме тази лидерска роля, Дориана учредява бюрото за оценка на въздействието и изгражда стабилна система за вземане на решения въз основа на данни в организацията. Преди да се присъедини към фонда, Дориана е била експерт в маркетинг екипа на Kraft Foods, където е ръководила маркетинг изследванията на компанията. В тази си роля Дориана печели първата регионална награда SEEMA за България за значителен принос към внедряването на идеи в стратегическото развитие. Професионалната кариера на Дориана включва постове като консултант по стратегия и анализ на инвестиционния климат към Световната банка и старши програмен мениджър в Алианса за икономически растеж, където работата й включва идентифициране на сектори с потенциал за икономически растеж и разработване на стратегии за подкрепа, финансирана от USAID.
Дориана притежава МВА от Georgetown McDonough School of Business и бакалавър от the University of the South.
Дориана е била доброволец към организацията Habitat for Humanity в Ямайка, консултант в Мрежата за Услуги на Net Impact за FINCA International, а също така и член на управителния съвет на Инициативата за лидерство на жените в Джорджтаун.

Skip to content