Нели Колева

Съветник по въпросите на средното образование към Министерството на образованието и науката

Д-р Нели Колева е част от ръководния екип на “Заедно в час” от 2011 година. В момента е начело на отдел „Публични партньорства“. Преди присъединяването си към екипа, д-р Колева преподава английска и американска литература, сравнително литературознание, теория и практика на превода, английски, френски и немски език в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а докторската й степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ. Д-р Колева преподава социално предприемачество в EMBA програмата на Американския университет в България. Понастоящем е съветник по въпросите на средното образование към Министерството на образованието и науката.

Skip to content