Сара Перин

Изпълнителен директор, Тръст за социална алтернатива

Преди да стане изпълнителен директор на „Тръст за социална алтернатива“ Сара М. Перин е директор на Програмата за хора в икономически неравностойно положение във фондация „Америка за България“ (ФАБ) почти четири години. Под нейно ръководство ФАБ създава няколко програми и финансира повече от 50 проекта, подпомагащи образованието и достъпа до осигуряване на доходи за хора в неравностойно положение. В сътрудничество с ФАБ Сара основава ТСА.

За първи път Сара идва в България през 1999 г. като учител по английски език с американския Корпус на мира. През 2002 г. тя отново се завръща като стипендиант по програмата „Фулбрайт“, за да направи проучване относно лидерските тенденции и политики за промотиране на социалното включване в страната. През последното десетилетие тя добива експертиза в частния, обществения, междуправителствения и неправителствния сектори, както и в работата с Държавния департамент на САЩ и американската Агенция за международно развитие.

Сара има магистърска степен по „Обществени политики и дейности“ към Gerald R. Ford School of Public Policy, Университета в Мичигън и магистърска степен от Центъра за руски, източноевропейски и евро-азиатски науки към същия университет, както и бакалавърска степен с отличие от Mount Holyoke College.

Skip to content