Стажантска програма в Софийски районен съд

По инициатива на Фулбрайтовия стипендиант съдия Евгени Георгиев

N

Двумесечен стаж

N

Федерален окръжен съд на Луизиана

N

Отлично владеене на английски

N

По един участник на година

N

Безплатен курс по английски за втория класиран

За стажантската програма

Стажантска програма в Софийски районен съд стартира със съдействието и по инициатива на фулбрайтовия стипендиант съдия Евгени Георгиев.

От 2010 г. насам Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” спонсорира ежегодно един участник в стажантската програма, излъчен  чрез конкурс, за двумесечен стаж във Федералния окръжен съд на Луизиана, Ню Орлиънс. Комисията предоставя средстава за пътуване до САЩ, средства за издръжка в рамките на 2 месеца и осигурява виза на избрания участник. За втория класиран в програмата Комисията предоставя безплатен курс по английски език.

Защо да кандидатствате

N

Получавате финансиране за обучението си

N

Стаж във Федерален окръжен съд в Ню Орлиънс

N

Образователен и културен обмен

N

Възможност да почерпите опит от топ съдии в САЩ

N

Разглеждане на действителни казуси

Други стипендии 

Учени и изследователи

Всяка година се отпускат по 5 стипендии. Документи се подават до м. декември.

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

Представители на НПО

Стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Thanks to Scandinavia

Стипендията е предназначена за български студенти (след бакалавърска степен) и е израз на признателността на еврейската общност към България във връзка със спасяването на българските евреи през Втората световна война.

Стипендия за учени-математици

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

Галерия

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Стажанти 2010-2014

Андрей Георгиев 2013-2014
Победител от стажантската програма в Софийски районен съд и стажант във Федералния съд Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана, САЩ през 2014 г.

Стажантската програма на Софийския районен съд за мен беше първото докосване до практическата работа на юриста, при което всяко следващо дело ми даваше възможност да научавам нещо ново, различно и полезно. Макар и поставените задачите да не бяха винаги най-интригуващите казуси, всяка от тях ме е научила на неща, които днес оценявам като изключително важни умения за разсъждение, формулиране на добре структурирани мисли и правна аргументация. Динамиката на правораздаването в Софийския районен съд пък изискваше концентрирано натоварване в разумни граници, което в последствие ми помогна за по-добра организация на времето ми като професионалист. Уникална за работата в рамките на тази стажантска програма е възможността да се поставиш в ролята на безпристрастен арбитър при разглеждане на действителни казуси – една възможност, която работата в адвокатска кантора не може да осигури.

 

Благодарение на стажантската програма при Софийския районен съд и подкрепата на комисията „Fullbright” имах и уникалната възможност да бъда стажант на съдия Енгелхард в Ню Орлиънс, САЩ. Освен възможността да се похваля, че „моята студентска бригада в САЩ беше във федерлалния съд“, престоят ми там ми осигури възможност да разбера как функционира един съд в различна правна система. Занимавах се и с казуси, каквито рядко се срещат в България, особено в работата на малдите юристи – дела от областта на морското право, интелектуалната собстевеност, дори такива с поставнени значими конституционни въпроси. И всичко това се случваше сред лежерната атмосфера на американския юг и купонджийското настроение на Ню Орлиънс – един град, който наистина трябва да се посети.

Съветвам всички млади колеги да загубят част от времето си в стажантската програма, за да спечелят много повече – умения, предизвикателства, нови приятели и полезни съветници в бъдещия професионален път като юристи!

Биляна Топалова 2012-2013
Победител от стажантската програма в Софийски районен съд и стажант във Федералния съд Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана, САЩ през 2013 г.

Стажантската програма в Софийски районен съд беше един много интересен и вдъхновяващ период от живота ми, през който успях да съчетая това, което уча в университета с възможността да видя как знанията и опитът се прилагат на практика. Всички съдии, с които имах възможността да работя бяха не само отлични професионалисти, но и много добри ментори, които ми помогнаха да изградя различна гледна точка към правото. Програмата беше свързана с голямо натоварване, но ми носеше огромно удовлетворение. Още си спомням радостта си, когато за първи път проект на акт, който бях изготвила, беше одобрен от съдията, при когото бях на стаж и беше постановен. Програмата е чудесен шанс за младите юристи, да натрупат безценни знания, да се ориентират професионално и да погледнат позитивно на съдебната система.

Стажът в Ню Орлиънс беше чудесно продължение на стажантската програма. След като вече бях изградила съществено познаване на работата на съдиите в България, получих възможността да направя сравнение с работата им в Луизиана, САЩ. Целият период на престоя ми там беше изключително позитивен. Всеки ден научавах нови неща, запознавах се с нови интересни хора, комуникирах с професионалисти от различни сфери на правото, и имах възможността да опозная една култура, различна не само в сравнение с европейската, но и уникална за САЩ. Работата в съда беше съобразена с възможностите и интересите ми. Успях да проуча много интересни казуси, каквито не се разглеждат в България. Имах възможност да търся практика и статии в американските правно-информационни системи и да наблюдавам поведението на практикуващите право в зала. Съдия Енгелхардт и всички съдебни помощници ми отделяха много време, за да ми обяснят основните принципи на тамошната система и да ми помогнат да вникна в същината на работата на съдията, а отношението им беше изключително топло и позитивно. Беше удоволствие и привилегия да бъда на стаж във Федералния съд в Луизиана.

Със стажовете в Софийски районен съд и Федералния съд в Луизиана в автобиографията ми, успях да започна работа веднага след като се върнах от САЩ. От 2013 г. до края на 2018 г. работих като асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Петрова и Абаджиев“ където имах възможност да се занимавам активно с процесуално представителство предимно по търговски дела. Дружеството имаше голям брой международни клиенти, работата с които за мен беше значително улеснена от преминатия стаж, не само заради по-доброто познаване на съдебната система на САЩ, а и заради опита в комуникацията с професионалисти от други страни и усъвършенствания ни юридически английски. През 2019 г. започнах работа като корпоративен адвокат в Remix – един от водещите онлайн магазини в Европа, където имам възможността да се развивам в сферата на потребителското, конкурентното, търговското и трудовото право, както и да анализирам много въпроси свързани с правните системи на различните държави, в които оперира дружеството. През 2018 г., вдъхновени от желанието си да подпомогнем младите юристи в страната в тяхното развитие, съвместно с две колеги, Вероника Димова и Цветина Ранкова, стартирахме проекта ЛексАрт, който и за трите ни е призвание. От началото на съвместната ни дейност досега сме организирали над 50 практически иновативни обучения за всички млади колеги, които се стремят да постигнат най-доброто в професията си. Имаме удоволствието да работим с млади и мотивирани лектори, някои от които са съдии, работещи със стажанти по програмата Fulbright и добре познават методите, с които е най-лесно да предадат знанията и уменията си на юристи, които са в началото на професионалното си развитие. Сред тях са Андрей Георгиев, Васил Александров, Мария Долапчиева, Марина Манолова, Константин Кунчев и Красимир Машев, който беше един от съдиите, с които аз имах частта да работя като стажант по програмата през 2012 г.

Валерия Диева 2011-2012
Победител от стажантската програма в Софийски районен съд и стажант във Федералния съд Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана, САЩ през 2012 г.

Участвах в стажантската програма на Фулбрайт в последната година на обучението си като студент по право. Тогава бях натрупала значителни по обем теоретични знания, които имах желание да приложа на практика. Въпросната програма се оказа чудесна възможност за това. Тя ми позволи да продължавам да посещавам лекции и да се готвя за държавни изпити и едновременно с това да видя как на практика материалното право се прилага в процеса. Това е изключително важно за всеки млад юрист, който се обучава в България, тъй като за обучението по право в българските университети е характерно липсата на практическа насоченост на занятията.
Програмата ми позволи да видя отблизо в какво се изразява работата на един съдия. Дадената ми възможност да присъствам на съдебни заседания, да обсъждам казуси със съдиите, с които работех, както и да изготвям проекто-доклади и проекто-решения, а впоследствие и пътуването ми до Ню Орлиънс и изкараният там стаж, ми помогнаха да осъзная пътя, който искам да поема нататък, а именно – да стана съдия.

Самият стаж, провел се при съдия Енгелхардт, тогава – съдия във Федералния съд в Ню Орлиънс, САЩ, ми даде безценна възможност да видя отблизо как функционира американската съдебна система, да се сблъскам с предизвикателствата, пред които е изправена всяка една правна система, включително и тяхната. Имах привилегията да присъствам на открити съдебни заседания, с участието на жури (съдебни заседатели), да наблюдавам подхода и поведението на съдията към страните и техните процесуални представители. Особен интерес за мен предизвика силно застъпеното начало на доброволното уреждане на споровете между страните извънсъдебно, като включително имах възможността да присъствам на няколко помирителни заседания, провеждани от сертифицирани медиатори, а също така и от т.нар. Magistrate judges. По време на стажа си в САЩ обърнах внимание и станах свидетел на безупречната организация на работа в съда, на американската деловодна система, на процедурата по призоваване и връчване на книжа и други подобни въпроси.

Що се отнася до престоя ми в Ню Орлиънс, то това е едно незабравимо изживяване, тъй като градът предлага очарователна атмосфера и модерен начин на живот. Намира се в югоизточната част на Луизиана, на брега на река Мисисипи, и дава възможност за приказни разходки в близост до нея, както и в някой от прекрасните паркове там и прословутия „Френски квартал“. Ню Орлиънс е безспорно известен и със своето богато културно наследство, с музиката и вкусната кухня. Освен това в него се провеждат различни фестивали и тържества, сред които и популярният „Марди Гра“, на който имах удоволствието да присъствам.

След завръщането ми от САЩ продължих кариерата си известно време като адвокат, след което през 2014 г. спечелих конкурс за младши съдии и започнах деветмесечно обучение в Националния институт на правосъдието. Междувременно участвах в международното състезание „ТЕМИС“, където с отбора ми спечелихме трето място и специалната награда на журито за изключително качество на написания текст по темата, с която участвахме, за неговото представяне и последвалата дискусия, а също така съм участвала и в немалко обучения из Европа на различна тематика в областта на европейското право и международното сътрудничество.

Понастоящем работя като съдия в Софийския районен съд, Гражданско отделение, където без никакво съмнение използвам натрупаните знания и умения, които придобих по време на стажа си в Ню Орлиънс, като прилагам в максимална степен възприетото и чутото в съдебна зала от американските съдии при провеждането на заседания и разрешаването на ежедневно възникнали казуси.

В обобщение, мога да кажа, че се радвам, че взех участие в програмата на Фулбрайт, тъй като това ми позволи да натрупам увереност в личните си качества, способности и умения. Очакванията ми от програмата бяха изцяло оправдани – натрупах опит и имах възможност да се сблъскам с динамиката на гражданското съдопроизводство, защото истинското право се случва в съдебната зала.

Боряна Христова 2010-2011
Победител от стажантската програма в Софийски районен съд и стажант във Федералния съд Окръжен съд в Ню Орлиънс, Източен окръг на Луизиана, САЩ през 2010 г.

Участието ми в стажантската програма на Софийски районен съд беше едно от най-полезните преживявания в студентските ми години. Изключително практически ориентирана, програмата ми помогна да науча страшно много неща и то по по-полезния начин, а именно – трудния. Трябваше да чета доста, за да успявам да изпълнявам задачите, за които знанията от университета не достигаха. Налагаше се да търся съдебна практика и допълнителна литература, както и да се ориентирам в процеса, който не бях изучавала до този момент.

Разбира се, винаги съм задавала въпросите си на съдиите, с които бях разпределена да работя, и с помощта на собствените ми усилия и техните насоки се получаваха добри проекти на съдебни актове. Всичко, което научих по време на стажа, после ми беше изключително полезно в университета. Работата, която ми възлагаха, беше изключително предизвикателна, но затова и удовлетворението след успешното ѝ завършване беше много голямо.

Но може би най-интересните за мен неща, тези със значимост далече отвъд университетското образование и времетраенето на стажа, си остават въпросите на съдийската работа с всичките трудности и поредици от ежедневни малки и големи решения, правни, лични, морални, които неизменно я съпътстват, както и личният пример на съдиите, с които имах възможност да работя.

Skip to content