Стипендия за развитие на гражданското общество

Изследователска дейност за представители на НПО

Безплатни уебинари на живо с актуална информация и възможност за разговор с бивши стипендианти на програмата.

N

За представители на неправителствени организации

N

Престижни университети и научни институти в САЩ

N

Продължителност 3-5 месеца

N

Официална покана от американска организация

N

Срок за кандидатстване: 5 декември

За програмата

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки.От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е 5 декември 2023 г. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на месец януари, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Изисквания

Гражданство, научна степен, езикова компетентност

Повече информация

 • българско гражданство; лица с двойно гражданство (българско и американско) и притежатели на работна виза/зелена карта не могат да кандидатстват
 • отлично владеене на английски език
 • минимум бакалавърска степен
 • добро здравословно състояние
i

Документи

Формуляр за кандидатстване, препоръки, дипломи

Повече информация

1. Формуляр за кандидатстване
2. Три препоръки (могат да бъдат приложени към електронния формуляр или изпратени директно до Комисия “Фулбрайт”);
3. Покана от неправителствена организация или университет в САЩ (сканирана и приложена към електронния формуляр);
4.Копие от университетска диплома (сканирано и приложено към електронния формуляр).

Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Детайлни указания за попълване на ел. формуляр можете да намерите тук 

Подбор на кандидати

Критерии за одобрение на кандидатите за стипендията

Повече информация

 • Кандидатурите се преглеждат за съответствие с изискванията на конкурса и наличие на всички необходими документи.
 • Оценката на проекта се извършва от водещи български и американски специалисти в съответната област.
 • Одобрените от рецензентите кандидати получават покана за интервю с двунационалната селекционна комисия.
 • Номинациите се обявяват в началото на месец януари.
 • Номинираните кандидати подлежат на финално одобрение от Фулбрайтовия Съвет за международни стипендии (FSB).

Всички документи трябва да бъдат попълнени/преведени на английски език. Всички документи се подават като част от електронния формуляр в сканирани приложения. Изключение правят само препоръките, които не са въведени директно в онлайн системата.

Краен срок за подаване на документи за академичната 2024-25 г.: 5 декември, 2023 г.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Защо да кандидатствате

N

Практика във водещи неправителствени организации в САЩ

N

Контакт с най-изявените специалисти в областта ви

N

Културен обмен и досег с нова среда

N

Възможност за обмен на идеи

N

Професионално и творческо израстване

Често задавани въпроси

Какво покрива стипендията “Фулбрайт” за развитие на гражданското общество?

Стипендията покрива месечна издръжка в размер на 2 900 – 3 500 щатски долара (в зависимост от местоназначението).  Стипендията се отпуска за период от 3 до 5 месеца, както е заявено в проекта.

Комисията покрива и разходите за самолетен билет до САЩ (отиване и връщане) и здравна застраховка.

Колко стипендии се отпускат на година?

Годишно се отпускат 2-3 стипендии. 

Как да получа покана от американски университет и какво трябва да включва тя?

Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат за периода на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че приемащата организация няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите стипендията.

Поканата трябва да бъде издадена от името на ръководството на организацията на официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че домакините са съгласни:

 • да приемат изследователя за посочения период (начална и крайна дата)
 • да предоставят достъп до източници на информация и работни практики
 • да предоставят работно място
 • да определят лице за контакти (обикновено това е колегата, с когото ще работите)

Каква начална дата на програмата да посоча?

Стипендиите са с продължителност минимум 3 месеца и максимум 5 месеца. Най-рано можете да започнете работа в началото на август (през академичната година, за която е конкурсът).  Ако посещението Ви започва втория семестър, то трябва да приключи до края на юли (през академичната година, за която е конкурсът).

Има ли списък на организации, с които работите?

Не. Програмата работи с всички признати американски неправителствени организации, акредитирани университети и научни институти на територията на САЩ. Това дава възможност на стипендиантите да се свържат с водещи представители от съответната област.

Изисква ли се езиков тест?

Не. Езиковото ниво се проверява чрез апликационния формуляр и събеседване на английски език по време на интервюто.

Има ли възрастови ограничения при кандидатстване?

Не. Единственото условие е кандидатите да са в добро здраве. 

Как да регистрирам препоръчителите си?

В горната лява част на менюто в онлайн апликацията има секция “references”. В нея изберете опцията “register referees” и въведете имейл адресите на тримата Ваши препоръчители, натиснете “submit” и те ще получат на електронната си поща линк към конфиденциалния формуляр за препоръка. Бъдете сигурни, че предварително сте получили тяхното съгласие да Ви препоръчат. (Ако случайно някой от тях не владее английски, може да качи препоръката на български език с превод на английски.) Препоръките стават достъпни за преглед едва след като кандидатът подаде цялостната си апликация.

Мария Костова

Мария Костова

Програмен координатор за стипендианти от България

Други стипендии 

\

Магистри и докторанти

Финансиране за една академична година с пълна подкрепа при кандидатстване. Срок за подаване на документи м. май.

\

Аспиранти

За млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура.

\

Обучение за журналисти в САЩ

Двуседмично обучение за практикуващи журналисти за отразяване на сложни теми.

\

Професионалисти

Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни или експертни длъжности.

\

Стипендия за учени-математици

Стипендията е насочена към учени в областта на математиката, които са получили докторска степен преди не повече от 10 години.

Галерия

Skip to content